Uzavírka silnice v obci – od 11.10. do 31.10.2021 - výstavba splaškové kanalizace, plánovaný harmonogram prací

Autor: Vítězslav Krotký <admin(at)vicenice.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 07. 10. 2021

  Z důvodu výstavby splaškové kanalizace v obci dojde od 11.10.2021 k uzavírce silnic v obci. Úplná uzavírka silnic (s objízdnou trasou) proběhne v termínu od 11.10. do 31.10.2021 a bude se týkat silnic III. třídy, tj. silnice od Lukova směr Dolní Lažany (silnice III/36068) a od křižovatky na návsi směr Jakubov (sil. III/36070 v obci Vícenice).


  Předpokládaný plánovaný postup prací:

  - 11.10. - 24.10. 2021 – přípojky k jednotlivým nemovitostem v uzavřeném úseku na veřejně přístupných úsecích, oprava poškozených obrubníků, frézování a přípravné práce pro asfaltování

  - 25.10. - 31.10. 2021 – asfaltování uzavřených úseků silnic III. třídy.

  - listopad 2021 – přípojky k nemovitostem na místních komunikacích, opravy a asfaltování místních komunikací (silnice od veteriny k JZD, silnice od Klikových k Bačovým, ulička k Oklice od Bradových k Tomancovým), opravy chodníků, dokončovací práce.

  Pro vozidla Veřejné linkové osobní dopravy (dále jen „VLOD“) a vozidla IZS (integrovaný záchranný systém) bude umožněn průjezd uzavřeným úsekem. Do uzavřeného prostoru silnice bude umožněn průjezd vozidel IZS (tj. zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru, Hasičského záchranného systému, Zdrav. záchr. služba a Policie ČR….).

  Prostorem uzavírky bude umožněn přístup všem vlastníkům a uživatelům sousedních pozemků a nemovitostí.

   Do uzavřeného prostoru silnice bude umožněn průjezd vozidel firem, které mají v dotčeném úseku uzavírky provozovnu, sídlo, garáž.

  V době asfaltování nebude umožněn po řešených silnicích žádný průjezd vozidel, ani místním občanům!

  Přesné termíny budou ještě průběžně upřesňovány tak, jak se je dozvíme od zhotovitele stavby. Kontakt na odpovědnou osobu zhotovitele: Ing. Petr Milko, tel.: 778 028 500.

  Za způsobené problémy se omlouváme.

  Plán uzavírky a objízdné trasy najdete v příloze mapa uzavirka