Uzavírka silnice v obci Vícenice z důvodu realizace splaškové kanalizace - II. etapa směr Jakubov

Autor: Vítězslav Krotký <admin(at)vicenice.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 28. 06. 2021

  Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že z důvodu výstavby splaškové kanalizace v obci, dojde k uzavírce silnice od křižovatky na návsi směr Jakubov (sil. III/36070 v obci Vícenice). Úplná uzavírka silnice (s objízdnou trasou) proběhne v předpokládaném termínu: od 07:00 hod. 01.07.2021 do 20:00 hod. 30.09.2021.  Pro obslužná vozidla TSMB bude zajištěn volný přístup k odpadovým nádobám.   Do uzavřeného prostoru silnice bude umožněn přístup osob k nemovitostem a provozovnám v dotčeném úseku.   Za způsobené problémy se omlouváme.

  Plán objízdné trasy najdete v příloze Vícenice_uzavirka_2