Uzavírka části silnice v obci Vícenice z důvodu realizace splaškové kanalizace

Autor: Vítězslav Krotký <admin(at)vicenice.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 26. 04. 2021

  Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že z důvodu výstavby splaškové kanalizace v obci, dojde k uzavírce hlavní silnice od Moravských Budějovic směr Dolní Lažany (sil. III/36068 v obci Vícenice). Úplná uzavírka silnice (s objízdnou trasou) proběhne v předpokládaném termínu: od 07:00 hod. 28.04.2021 do 20:00 hod. 30.06.2021. Po dokončení I. etapy bude následovat etapa II. – uzavírka směr Jakubov.  Pro vozidla Veřejné linkové osobní dopravy (dále jen „VLOD“) a vozidla IZS (integrovaný záchranný systém) bude umožněn průjezd uzavřeným úsekem. Do uzavřeného prostoru silnice bude umožněn průjezd vozidel IZS (tj. zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru, Hasičského záchranného systému, Zdrav. záchr. služba a Policie ČR….).

  Do uzavřeného prostoru silnice bude umožněn průjezd vozidel firem, které mají v dotčeném úseku uzavírky provozovnu, sídlo, garáž.

  Dopravní obsluha zastávky „Vícenice u Mor. Budějovice“ bude po dobu stavebních prací ve směru na Lukov a Moravské Budějovice dočasně přemístěná do vhodného a bezpečného místa o cca 30 m zpět směr Horní Lažany.

  Prostorem uzavírky bude umožněn přístup všem vlastníkům a uživatelům sousedních pozemků a nemovitostí. Obyvatelé z výše uvedené uzavírky budou mít do jednotlivých nemovitostí přístup i přes dopravní značení „zákaz vjezdu“ v souladu s postupem výkopových prací. Neprůjezdná silnice se předpokládá pouze na krátkých úsecích (předpokládaná délka otevřeného výkopu cca 10m). Obyvatelé v této části budou mít tedy znemožněno vjet ke svým nemovitostem pouze v řádu dnů. Po položení kanalizace v blízkosti jejich nemovitosti jim bude opět umožněn vjezd.

  Za způsobené problémy se omlouváme.

  Plán objízdné trasy najdete v příloze Vícenice_uzavirka_1