Tříkrálová sbírka 2021

Autor: Vítězslav Krotký <admin(at)vicenice.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 01. 2021

  V minulých dnech v naší obci proběhla tradiční Tříkrálová sbírka. Sbírku organizuje Česká charita a její výtěžek je určen na pomoc potřebným.

  Sbírka, vzhledem ke covidové situaci, proběhla jinak než v minulých letech. Pokladnička pro finanční dary byla umístěna pouze v kanceláři OÚ, kde do ní mohli občané přispět.

  Celkem bylo vybráno 6.500,- Kč. Vybraná částka byla odeslána na účet charity. Vybrané peníze budou opět použity pro všechny potřebné.

  Děkuji všem, kteří i v této složité době nezapomněli na potřebné.