"Co všechno odnesl čas" – Vícenice před 150 lety

Autor: Vítězslav Krotký <admin(at)vicenice.cz>, Téma: Historie, Vydáno dne: 22. 02. 2008

  Zpracováno ze sčítacích archů sčítání obyvatel obce Vícenice ke dni 5.12.1857.
  K tomuto datu nebyly Vícenice samostatnou obcí. Byly jako osada součástí obce Dolní Lažany v okrese Moravské Budějovice, kraj Znojmo. V té době byly převážně zemědělskou obcí, měly 42 popisných domovních čísel. V celkovém soupisu obyvatel je sčítáno 295 osob s domovskou příslušností ve Vícenicích a 26 cizinců. Celkem 321 osob a z toho 16 Židů.

  Z hlediska půdní držby byl největším majitelem zemědělské půdy (orná půda, louky, pastviny a zahrady) místní dvůr patřící k jaroměřickému panství. Obhospodařoval 600 měřic (1 měřice = 1 918 m2). Dále byly v obci 4 tzv. půllány (120 měřic = 24 ha) a to č.p. 2, 4, 9 a 24. Čtvrtlány (60 měřic = 12 ha) byly na č.p. 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 19, 37, 38, 41, 42.

  Rozdělení podle zaměstnání:   V místě byly 2 palírny, a to v č.p. 17 a č.p. 25. V čísle 17 pálil Žid Schulhoff Josef. S manželkou měli 7 dětí a zaměstnávali 2 služky. Palírnu měl pronajatou od Pavla Wranitzkého. V čísle 25 byl nájemcem a páleníkem Žid Hellmann Herman. S manželkou měli 5 dětí a zaměstnávali služku a 5 nádeníků. Ve dvoře č.p. 26 patřící jaroměřickému panství bydlelo 5 rodin deputátníků, celkem 26 osob v 5 místnostech.

  Nejrozšířenější příjmení při tomto sčítání:   Řemeslnické provozovny:
Josef Forman