Rybářský spolek

Autor: Vítězslav Krotký <admin(at)vicenice.cz>, Téma: Rybářský spolek, Vydáno dne: 31. 01. 2008

  V lednu 2007 ve Vícenicích vznikl místní rybářský spolek, který začal užívat rybník Oklika pro rekreační rybaření.

  Na ustavující schůzi spolku byly zvoleni hospodáři spolku, kterými se stali: Milan Nykrmajer, František Roupec a Jozef Tengeri. Také se rozhodlo, že každý nový člen zaplatí vstupní poplatek ve výši 1.500,- Kč, který bude určen na nákup rybí násady.
  Příznivé počasí během února a března umožnilo minulým nájemcům rybníka Oklika rybník slovit. Poté už se ke slovu přihlásil nově vzniklý místní rybářský spolek. Začátkem března se spolek spolu s ostatními občany obce zúčastnil čištění okolí rybníka Oklika a opravy a betonáže bezpečnostního přepadu. Poté se mohlo přistoupit k napouštění rybníka. Koncem března došlo k první násadě ryb.
  V neděli 29. dubna 2007 došlo k historické události, když byla slavnostně zahájena 1. sezóna místního rybářského spolku. Akce byla provázena krásným počasím, skvělými uzenými kapry, pečeným vepřovým a točeným pivem, a tak není divu, že přilákala kolem 100 spokojených návštěvníků, nejen z naší obce ale i z okolí. Vydařená akce se protáhla až do pozdních nočních hodin.
  Do června 2007 bylo do rybníka nasazeno přibližně 450 kg ryb (kapři, amuři, tolstolobici a líni) a cca 300 ks plůdků kapra.
  Spolek má 26 členů (z toho 17 místních a 9 přespolních - stav k 1. červnu 2007)

rybník Oklika