Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Autor: Vítězslav Krotký <admin(at)vicenice.cz>, Téma: Obecní úřad, Vydáno dne: 01. 02. 2008

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1) Oficiální název 2) Důvod a způsob založení 3) Organizační struktura 4) Kontaktní spojení 5) Případné platby můžete poukázat 6) IČO 7) DIČ 8) Rozpočty obce v tomto a předchozích rocích 9) Žádosti o informace 10) Příjem žádostí, stížností a dalších podání 11) Opravné prostředky 12) Formuláře 13) Návody na řešení nejrůznějších životních situací 14) Nejdůležitější předpisy 15) Sazebník úhrad za poskytování informací 16) Licenční smlouvy 17) Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.