Čistá Vysočina 2019

Autor: Vítězslav Krotký <admin(at)vicenice.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 12. 04. 2019

  Vážení spoluobčané,
  i v letošním roce se koná akce „Čistá Vysočina“, která je zaměřena na úklid prostranství u silnic našeho kraje.


  V letošním roce se opět účastníme pod patronací místního rybářského spolku. Tato akce se uskuteční ve středu 17. 4. 2019 od 17:00 hod. Sraz bude na návsi „u lípy“.
  Odpadky budeme sbírat kolem silnic na Lukov, na Jakubov a na Dolní Lažany v katastru obce Vícenice. Podle počtu příchozích se rozdělíme na tři skupiny a každá vyrazí jedním směrem. Pytle na odpadky nám dodal Kraj Vysočina.
  Vhodným vybavením jsou pracovní rukavice, pracovní boty a výstražná vesta (kvůli bezpečnosti silničního provozu).
  Přestože jsme se na tuto akci přihlásili pod hlavičkou rybářského spolku ve Vícenicích, zúčastnit se může každý, komu není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme.

Za rybářský spolek František Roupec