Podání lesní hospodářské evidence za rok 2018

Autor: Vítězslav Krotký <admin(at)vicenice.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 22. 02. 2019

  Podle ust. § 40 odst. 2 lesního zákona (289/1995 Sb. , v platném znění) souhrnné údaje z evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech předá vlastník lesa orgánu státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok.


Formulář ke stažení zde:formulář    Pokyny k vyplnění zde:formulář    Podrobnější údaje viz též zde: http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narizeni-o-dreve/eutr/system-nalezite-pece