Listování kronikou - část 3

Autor: Vítězslav Krotký <admin(at)vicenice.cz>, Téma: Historie, Vydáno dne: 22. 02. 2008

  Léta poválečná

  Rok 1946

  V lednu došla do Vícenic první zásilka různého šatstva, prádla a bot, pocházející z mezinárodní pomocné akce zvané UNRA. Bylo mnoho nespokojenosti s rozdělováním a mnohdy se dělilo nespravedlivě.

  Dne 26. května se konaly volby s tajným hlasováním, a to v hostinci u Vojtěchů. Jak tyto volby dopadly?   Předseda MNV byl pan František Břinek ze sociální demokracie.

  Rok 1947

  Silné mrazy z minulého roku pokračovaly i v lednu. Počátkem února napadlo až 80 cm sněhu, který ležel až do konce března. Brambory se sázely i po 20. květnu. Celá Evropa byla postižena velkým suchem a u nás byla nejvíce postižena jižní Morava. Do dvora Jindřicha Suchého byla pracovním úřadem přidělena 1 rodina Maďarů a 1 rodina Rumunů. Rumuni brzy místo opustili, neradi pracovali.
  Dne 13. června navštívil Mor. Budějovice president dr. Beneš s chotí Hanou. Do Budějovic přijel od Jaroměřic v 9.45 hod. Na slavnostně vyzdobeném náměstí byl nadšeně a srdečně vítán obyvatelstvem. Všechno žactvo z lukovské školy přišlo, aby uvidělo a pozdravilo svého presidenta.

  Rok 1948

  Zima tohoto roku byla mírná bez mrazů, ale s vydatnými dešti až do polovice února. Teprve po dvacátém únoru asi týden se dostavily největší mrazy této zimy, až – 15 stupňů. Led byl tak slabý, že hostinští nemohli ledovat. Následkem holomrazů a mokrého podzimu vytáhl mráz ozim, hlavně žita a jetele. Nejvíce byly postiženy jetele plaňáky.
  Po únorových událostech a demisi vlády se ujímá vedení na všech místech Čsl. komunistická strana. V červnu byl zvolen novým presidentem bývalý předseda vlády Klement Gottwald.

  Poúnorové období

  Rok 1949

  Během zimy jsou pořádány schůze rolníků, domkařů a ostatních pracovníků ze zemědělství, na kterých referenti ONV propagují zakládání jednotných zemědělských družstev.
  Domácí porážky vepřů byly všem občanům povoleny. Z jednoho prasete se odevzdávalo paušálně 5,5 kg sádla. 1 kg sádla stojí 42 korun.

  Rok 1950

  V letošním roce je založeno v okrese Mor. Budějovice několik družstev. Jako nejbližší uvádím Jakubov a Lesonice. Přes veškeré přesvědčování o výhodách JZD se ani letos nepodařilo založit družstvo v naší obci.
  I v letošním roce byly všem občanům vydány šatenky stejně jako roku předešlého a čítají 120 bodů. Potřeba bodů na pánský zimník je 60, na zástěru ženskou 11, na kapesník 1, na košili 20 bodů a 1 m látky obyčejné 9 – 16 bodů.

  Rok 1951

  Ve vesnici je otevřena prodejna Jednoty, kde je možno koupit vše pro domácnost a naopak prodat přebytky jako vejce, drůbež, králíky aj. Prodejnu vede paní Marie Vojtěchová, spolumajitelka hostince Bohumíra Vojtěcha z č.25.
  Předsedou MNV je Josef Finda z čísla 29.
  Je zavedeno autobusové spojení Čáslavice – Moravské Budějovice a spoj jezdí 3x denně oběma směry.
  Jednotné zemědělské družstvo se ani letos nepodařilo založit. Soukromé zemědělství je zatlačováno rok od roku.
  Hasičská nářadí a stříkačky jsou pohotově umístěna v nově vybudovaném skladišti z kůlny chudobince. Obec postupně vysazuje na Holém kopci a přilehlých políčkách les.
  V září zemřel Jiří Forman ve věku 92 roků, byl dlouholetým starostou, a to v létech 1890 až 1906.
  Obyvatel bylo ke konci roku v obci 254 osob, a to 84 mužů, 100 žen a 70 dětí do 14 roků.

  Rok 1952

  Dne 10. května zasáhla velká bouře s krupobitím v našem katastru tratě Doubky, část Senotic a úplně zničila žita, z velké části poškodila pšenice, jetele, jařiny a ovocné stromky. Nejvíce však byly poškozeny okolní obce: Dolní Lažany, Bohušice, Blatnice a Ohrazenice, kde kroupy vytloukly okna. Také byl pořízen do obce telefon, a to 1. září, a hovorna byla v hostinci u pana Bohumíra Vojtěcha. Náklad hradil stát. Pomocné práce, jako kopání jam pro sloupy, a to od nádraží v Mor.Budějovicích až do vsi, vykopali zdejší občané - po dvou až třech jamách bezplatně. Zřízení telefonu bylo všemi občany vítáno.
  Koncem září se vyskytla v naší obci slintavka a kulhavka. Zamořena byla 4 čísla a uhynula jen koza. Horší to bylo v sousedních vsích, jako je Jakubov a Lukov, kde uhynulo mnoho hovězího dobytka – až 50 kusů v každé obci.

  Rok 1953

  V březnu bylo v naší obci založeno JZD a po žních byly rozorány meze a družstvo začíná hospodařit. Předsedou byl zvolen Josef Forman a účetním František Krotký ml. z čísla 8. Družstvo mělo 35 členů a 144 ha zemědělské půdy. Když byl od členů voděn dobytek do společné stáje, mnohá hospodyně a dcerka si poplakaly. Předseda MNV je Josef Finda z čísla 29.

  Rok 1954

  Zima byla mírná a beze sněhu až do konce února, kdy napadlo více sněhu, ale teplým počasím brzy zmizel.
  V květnu byly volby do krajských, okresních a místních národních výborů. V naší obci byl předsedou MNV zvolen Josef Krotký z čísla 12.

  Rok 1956

  Nebylo pamětníka z řad starých občanů, aby pamatovali, že na počátku ledna bylo 9 až 12 stupňů tepla jako letos. Zdálo se, že bude brzy jaro. Teprve počátkem února přišly tuhé mrazy 25 až 32 stupňů pod nulou. Ovocné stromy a jasany mrazem pukaly. Ve druhé polovině února napadlo tolik sněhu, že musel být ze silnic stále pluhy odstraňován. Mrazy nadělaly škody na vodních potrubích a bramborách ve sklepích. 3. března po prudké oblevě s deštěm se valila voda po zamrzlém potoku a rozlila se po celé silnici po 2 dny. Voda vnikla do světnic až do výše 35 cm.
  Třetího srpna je František Krotký čísla 8, dlouholetý starosta obce (za okupace) a první kronikář obce ve věku 67 roků raněn mrtvicí při pohrabování na honě „Úzký“ a kde byl nalezen mrtvý na koňském pohrabovači. Čest budiž jeho památce.
  V dubnu je zřízena v místnosti MNV školka pro malé děti. Opatrovatelkou je paní Krejčová z Mor. Budějovic, která měla na starosti 10-15 dětí.
  Kulturní činnost je v obci slabá, pouze putovní kino zajíždí do naší obce 2x měsíčně a promítá dva filmy za večer. Návštěvy jsou celkem slabé. Vstupné je 2 Kč na jeden film.

  Rok 1957

  Raritou naší obce je chalupa s doškovou střechou a to číslo 21 (staré číslování), kde bydlí paní Marie Svobodová (78 roků) (- dnes už stavba nestojí, je tam Nechvátalova zahrada – poz. aut.).
  V květnu jsou volby do krajských, okresních a národních výborů. V naší obci je opět předsedou MNV Josef Krotký z čísla 12, předsedou JZD zůstává Josef Forman z čísla 15. Celková výměra zemědělské půdy v JZD je 293 ha.

  Rok 1959

  Dne 5. srpna při mlácení žita v JZD na poli novou mlátičkou (automat) chytla v lisu sláma a oheň zachvátil započatý stoh slámy (asi 400 q). Stroje byly včas uhašeny, takže na nich vznikly jen menší škody.
  Dne 10. srpna 1959 postihla naši obec velká bouře s průtrží mračen. Voda se valila po silnici ve výši 25 cm.
  První televizor v obci vlastní pan Bohumír Vojtěch z čísla 25.

  Rok 1960

  S naší obci byla v roce 1960 sloučena sousední ves, a to Dolní Lažany (zemědělská družstva), kde vzniklo sloučením družstvo „Rozkvět“ se sídlem ve Vícenicích, a tak národní výbor měl sídlo v Dolních Lažanech, neboť se sloučily i obce.
  Předsedou sloučeného JZD zůstává Josef Forman z čísla 15 z Vícenic, prvním předsedou sloučeného MNV je František Krubl z Dolních Lažan. Tím skončily Vícenice jako samostatná obec na dlouhé roky (poslední předseda MNV byl pan Josef Krotký z čísla 12).

Zdeněk Krotký