"Co všechno odnesl čas" – Vícenice před 137 lety

Autor: Vítězslav Krotký <admin(at)vicenice.cz>, Téma: Historie, Vydáno dne: 22. 02. 2008

  V minulém článku jsme se seznámili s některými údaji ze sčítání obyvatel k 5.12.1857. Další sčítání obyvatel se uskutečnilo po 13 letech, k 1.1.1870. Sčítány byly všechny osoby, které v té době měly v obci domovské právo. Sčítací archy vykazují nejen osoby k tomuto datu v obci bydlící, ale i ty, které se v obci narodily, i když v době sčítání už bydlely mimo obec.

  K 1.1.1870 jsou Vícenice samostatnou obcí a vykazují celkem 352 osob, podle domovského práva. Z tohoto počtu bydlí mimo obec 81 osob, takže osob bydlících v obci je 271.
  Nejvíce sčítaných osob podle příjmení: Vojtěch 31, Forman 26, Klouda 25, Hošek 22, Roupec 21, Částek 16, Svoboda 13, Dvořák 12, Bartes 12.
  Bylo 42 obydlených domovních čísel. Změna v půdní držbě nastala u č.p. 10, které změnilo majitele a není evidováno jako zemědělská usedlost.
Číslo 17 už není evidováno jako vinopalna, ale jako majetek hraběnky Starhembergové a bydlí zde její zaměstnanci.
  Rovněž číslo 25 není už evidováno jako palírna, ale jako hostinec a jeho nájemcem je Žid Hellman s manželkou a synem.
  Řemeslnické provozy:
- obuvník na č.p. 7, bednář na č.p. 13, kramář na č.p. 16, na č.p. 23 tkadlec, na č.p. 33 kovář.
  Souběžně se sčítáním obyvatel se provádělo sčítání hospodářských zvířat. Podle druhů se nacházelo v obci:
Josef Forman